Fake e-mails/social media-berichten

Uit naam van een van de tot ons kantoor behorende advocaten, mr. Boudewijn van Eijck, worden sinds enige tijd fake e-mails verzonden en fake social media-berichten geplaatst. Deze mails en berichten zijn niet van hem afkomstig. Van deze mails en berichten en hun – vaak kwetsende en beledigende – inhoud distantiëren wij ons uitdrukkelijk.

Eenieder die een e-mail ontvangt of kennisneemt van een bericht waarvan wordt vermoed dat het tot voornoemde categorie behoort, wordt verzocht dit aan ons te melden via rotterdam@svsadvocates.com.

Uit naam van een van de tot ons kantoor behorende advocaten, mr. Boudewijn van Eijck, worden sinds enige tijd fake e-mails verzonden en fake social media-berichten geplaatst.