8 9 < >

Kantoornieuws

PUBLICATIE: ANTI-BRIBERY & CORRUPTION

Enide Perez en Floris Dudok van Heel verzorgden voor Lexology Getting The Deal Through, een jaarlijkse uitgave van Law Business Research, voor de editie 2023 wederom het Netherlands Chapter Anti-Bribery & Corruption.

E.Z. Perez, F.A. Dudok van Heel: Anti-Bribery & Corruption – Netherlands, 2023 

(reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Lexology GTDT – Anti-Bribery & Corruption 2023. For further information, please visit: https://www.lexology.com/gtdt)

Kantoornieuws

VACATURE SECRETARIAAT

SECRETARESSE/TEAM ASSISTANT

Kantoornieuws

Uitspraak MH 17

Vandaag is de vrijspraak door de rechtbank Den Haag van onze cliënt Pulatov definitief geworden!

Na 69 zittingsdagen gedurende de bijna drie jaar durende rechtszaak en meer dan duizend pagina's pleiten door zijn advocaten van ons kantoor, oordeelde de rechtbank dat onze cliënt op geen enkele manier verantwoordelijk is voor deze tragedie.

Het Openbaar Ministerie is niet in beroep gegaan tegen de vrijspraak.

Kantoornieuws

ANNOTATIE IN TvSO 2022-4/5

Editie 2022-4/5 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming is verschenen! Daarin is onder meer een annotatie gepubliceerd van Floris Dudok van Heel bij een vonnis van de Rechtbank Rotterdam. Verder verzorgde Lidewij Bergsma de bijdrage voor de actualiteitenrubriek ‘Economisch strafrecht – Milieu’.

 ‘Strafoplegging in arbeidsomstandighedenzaak: een buitenwettelijke bijzondere voorwaarde?annotatie bij Rechtbank Rotterdam 11 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3526.

Kantoornieuws

Artikel International Bar Association

Floris Dudok van Heel en Sabine ten Doesschate schreven voor de International Bar Association een artikel over recente ontwikkelingen in Nederland met betrekking tot het verrichten van interne onderzoeken door advocaten. De bijdrage is online te lezen via de volgende link: Recent developments regarding internal investigations conducted by attorneys-at-law in the Netherlands.

Kantoornieuws

LEZINGEN (KANDIDAAT-)NOTARISSEN

In mei 2022 hebben Linda van der Hut, Caroline de Sitter en Floris Dudok van Heel wederom lezingen verzorgd voor (kandidaat-)notarissen over de wettelijke geheimhoudingsplicht van de notaris en het functionele verschoningsrecht. Deze essentiële waarborgen voor een vrije toegang tot de notaris zijn besproken in het licht van de strafrechtpraktijk. Zo bespraken zij onder meer wat de rechten en plichten zijn bij een doorzoeking ter inbeslagneming en wat te doen bij de ontvangst van een vordering tot verstrekking van gegevens, al dan niet met betrekking tot de derdengeldenrekening van de notaris. Ook is de positie van de notaris als getuige of verdachte aan bod gekomen. 

Ook interesse in deze lezing of een lezing omtrent een ander strafrechtelijk onderwerp? Informeer naar de mogelijkheden! Linda van der Hut

 

Kantoornieuws

Lezing medisch straf- en tuchtrecht

Op maandag 7 maart 2022 heeft onze kantoorgenoot Lidewij Bergsma een lezing gegeven voor de honoursstudenten van het Utrecht Law College Tilia over (de verhouding tussen) het medisch strafrecht en het medisch tuchtrecht. Over dit onderwerp schreef Lidewij het boek ‘Verdachte artsen’. Deze lezing, die onderdeel uitmaakt van de module gezondheidsrecht, sloot ook goed aan bij onze ervaringen in de praktijk op dit (rechts)gebied.   

Kantoornieuws

Lezing (kandidaat-)notarissen

Lezing (kandidaat-)notarissen

Kantoornieuws

Inzet diensthond in auto gerechtvaardigd; voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

Inzet diensthond in auto gerechtvaardigd; voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

Kantoornieuws

Getting the Deal Through 2022: Anti-Corruption Regulation in the Netherlands

Enide Perez en Floris Dudok van Heel schreven voor Lexology Getting The Deal Through, een jaarlijkse uitgave van Law Business Research, voor de editie 2022 het hoofdstuk Anti-Corruption Regulation in the Netherlands.

 

E.Z. Perez en F.A. Dudok van Heel: Anti-Corruption Regulation in the Netherlands, 2022

(reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Lexology GTDT – Anti-Corruption Regulation 2022. For further information, please visit: https://www.lexology.com/gtdt)

Kantoornieuws

Annotatie in TvS&O 2021-6

Editie 2021-6 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming is verschenen! Daarin is onder meer een annotatie gepubliceerd die Lidewij Bergsma schreef bij een vonnis van de Rechtbank Amsterdam in een arbeidsomstandighedenzaak.

Verder verzorgden Floris Dudok van Heel en Sophie Stevens, beiden als vaste medewerker verbonden aan het tijdschrift, wederom de bijdragen voor de actualiteitenrubrieken 'Economisch strafrecht - Arbeidsomstandigheden' en ‘Economisch strafrecht – Milieu’. Linda van der Hut is als redactielid betrokken bij het TvS&O.

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2598.

Kantoornieuws

MH17 persverklaring n.a.v. strafeis

MH17 persverklaring n.a.v. strafeis

Kantoornieuws

TIJDSCHRIFT VOOR SANCTIERECHT & ONDERNEMING 2021, 3/4

De nieuwste editie van het TvS&O is verschenen! Editie 2021 – 3/4

Kantoornieuws

LEGAL PRIVILEGE & PROFESSIONAL SECRECY 2021

Enide Perez en Floris Dudok van Heel schreven voor Legal Privilege & Professional Secrecy – een jaarlijkse uitgave van Lexology Getting The Deal Through – het Netherlands Chapter voor de editie 2021.

E.Z. Perez en F.A. Dudok van Heel: Netherlands Chapter, Legal Privilege & Professional Secrecy 2021 https://www.lexology.com/gtdt/workareas/legal-privilege-and-professional-secrecy-1.

Kantoornieuws

TIJDSCHRIFT VOOR SANCTIERECHT & ONDERNEMING 2021, 1/2

Editie 2021 - 1/2 van het TvS&O is verschenen! 

Floris Dudok van Heel en Sophie Stevens, beiden als vaste medewerker verbonden aan het tijdschrift, verzorgden wederom de bijdragen voor de actualiteitenrubrieken 'Economisch strafrecht - Arbeidsomstandigheden' en ‘Economisch strafrecht – Milieu’. Linda van der Hut is als redactielid betrokken bij het TvS&O.

https://denhollander.info/SanctierechtOnderneming

Kantoornieuws

TIJDSCHRIFT VOOR SANCTIERECHT & ONDERNEMING 2020, 5/6

Editie 2020 - 5/6 van het TvS&O is verschenen! Deze editie bevat interessante artikelen over onder meer het verschoningsrecht, de implementatie en handhaving van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland en het recht op vrije toegang tot de rechter bij een OM-strafbeschikking.  

Floris Dudok van Heel en Sophie Stevens verzorgden wederom de bijdragen voor de actualiteitenrubrieken 'Economisch strafrecht - Arbeidsomstandigheden' en ‘Economisch strafrecht – Milieu’. Linda van der Hut is als redactielid betrokken bij het TvS&O.

https://denhollander.info/SanctierechtOnderneming

Kantoornieuws

Interviews met Thijs Kelder over belangrijke rechtspraak

Namens de Academie voor de Rechtspraktijk interviewde Wouter Kurpershoek Thijs Kelder over belangrijke rechtspraak van de Hoge Raad. In de interviews gaat Thijs in op de redelijke termijn in strafzaken en op de inbeslagname van informatie die onder het verschoningsrecht valt. Het magazine dat van de interviews werd opgemaakt en de beide interviews zijn hier te bekijken.

ICLG BC 2021 Netherlands-1

Kantoornieuws

ICLG - Business Crime 2021

Sabine ten Doesschate en Pasqualle Uijtdewillegen hebben een bijdrage geleverd aan ‘The International Comparitive Legal Guide to: Business crime’.

Deze Engelstalige bijdrage is hier te raadplegen

Kantoornieuws

TIJDSCHRIFT VOOR SANCTIERECHT & ONDERNEMING 2020, 3/4

De laatste editie van TS&O staat in het teken van ‘zelfonderzoek’. Verder verzorgden Floris Dudok van Heel en Sophie Stevens voor deze editie wederom de bijdragen voor de actualiteitenrubrieken 'Economisch strafrecht - Arbeidsomstandigheden' en ‘Economisch strafrecht – Milieu’. Enide Perez en Linda van der Hut zijn als redactielid betrokken bij TS&O.

https://denhollander.info/SanctierechtOnderneming

 

Kantoornieuws

PUBLICATIE IN TBS&H

Onze kantoorgenoot Floris Dudok van Heel heeft samen met Steven Oosterhof een artikel geschreven over de strafrechtelijke risico’s voor ondernemers en ondernemingen die, ondanks aan hen in het kader van de Coronacrisis uitgekeerde financiële noodsteun, failliet worden verklaard. Het artikel is gepubliceerd in de laatste editie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving:

 https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/TBSH/2020/4/TBSenH_2295-6700_2020_006_004_004