Opinie in het NJB

Thijs Kelder heeft samen met Gerard Spong een opinie geschreven naar aanleiding van twee recente arresten van de Hoge Raad. Het Nederlands Juristenblad publiceerde de opinie in de zesde aflevering van 2020, 
Nederlands Juristenblad 2020/357, afl. 6.

Thijs Kelder heeft samen met Gerard Spong een opinie geschreven naar aanleiding van twee recente arresten van de Hoge Raad. Het Nederlands Juristenblad publiceerde de opinie in de zesde aflevering van 2020, 
Nederlands Juristenblad 2020/357, afl. 6.