Op 10 oktober jl. is onze kantoorgenoot Sophie Stevens (midden) tijdens de algemene ledenvergadering benoemd als bestuurslid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden: de vereniging voor (jonge) advocaten in het arrondissement Den Haag! Zij zal het komende jaar de functie van secretaris intern vervullen.