Sinds 1992

Kantoorprofiel

Wie zijn wij?
Bij Sjöcrona • van Stigt leggen wij ons sinds 1992 uitsluitend toe op de verdediging in strafzaken. Binnen en buiten Nederland is onze reputatie onbetwist, door onze successen en onze spreekwoordelijke discretie.

Onze specialisten verlenen juridische bijstand in strafprocedures, zowel voor als tijdens de zitting. In eerste aanleg, in hoger beroep en bij de Hoge Raad in cassatie. En bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Voorkomen is vaak beter dan genezen. Wij adviseren ook over preventie. Ongemakkelijke belangstelling door politie en justitie kan vaak worden voorkomen door goed en tijdig advies, bijvoorbeeld over: arbeidsomstandighedenbeleid, naleving van vergunningsvoorwaarden, verdeling van taken en verantwoordelijkheden op bestuursniveau en in raden van commissarissen.
Helder, zakelijk en oplossingsgericht advies. Dat is wat u van ons kunt verwachten.


Wie helpen wij?
Onze cliënten komen vooral uit het bedrijfsleven. Wij staan zowel bedrijven bij uit het MKB als beursgenoteerde en internationaal optredende bedrijven. Ook overheden en particulieren kunnen op ons rekenen. Vaak worden we ingeschakeld via professionele dienstverleners zoals belastingadviseurs, accountants en advocaten die niet op ons terrein zijn gespecialiseerd.


Discretie verzekerd
Wij hanteren een terughoudend persbeleid. Wij treden alleen in de publiciteit als dat in het belang is van de zaak en slechts na toestemming van de cliënt.


Afspraak?
Wilt u een afspraak maken met een van onze advocaten? Voor advies of ter oriëntatie? Wij ontvangen u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam. Als u daar prijs op stelt, dan komen wij uiteraard naar u toe.

 

Wie zijn wij? Bij Sjöcrona • van Stigt leggen wij ons sinds 1992 uitsluitend toe op de verdediging in strafzaken.