Specialisaties

Arbeidsomstandigheden

Lees aandachtspunten

Op de werkplek moet veilig kunnen worden gewerkt. Onder goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) regelt dat.

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert of werkgevers die wet ook naleven. Wordt een schending van de wet vermoed, dan kan de Inspectie SZW onder leiding van het Openbaar Ministerie  (OM) ook een strafrechtelijk onderzoek instellen. Denk aan situaties als ongevallen op de werkvloer, instortingen van gebouwen of andere constructies, branden en/of ontploffingen, calamiteiten.

Onze advocaten hebben zeer veel ervaring met dit soort zaken. Wij staan in de regel bedrijven en hun directie en veiligheidskundigen al zo spoedig mogelijk na het incident of de calamiteit bij.  Zelfs als de Inspectie SZW enkel onderzoek doet zonder al te menen dat er een strafbaar feit is begaan. Wij verrichten dan intern onderzoek, analyseren het veiligheidsbeleid en de wijze van naleving ervan en bereiden onze cliënten voor op  hun verhoor door inspecteurs van de Inspectie SZW. Uiteraard doen we vergelijkbaar werk wanneer de cliënt reeds in een strafrechtelijk onderzoek is betrokken.

In het algemeen geldt: hoe eerder we erbij zijn, hoe effectiever onze bijstand kan zijn. Mocht onze cliënt zich bij de strafrechter moeten verantwoorden, dan bereiden we dat samen voor en begeleiden we hem/haar op de zitting.

Lees aandachtspunten