SPECIALISATIES

Cassatie; procederen bij de Hoge Raad

Lees aandachtspunten

Bent u niet tevreden over de beslissing van het Gerechtshof in uw zaak? Wilt u in beroep tegen een beschikking op een bezwaarschrift, of tegen een uitspraak van de rechtbank op een verzoek tot uitlevering aan een buitenlandse justitiële autoriteit? Meestal kunt u zulke beslissingen voorleggen aan de Hoge Raad. Maar daarvoor moet u wel een advocaat inschakelen.

Bij Sjöcrona • van Stigt werken drie gespecialiseerde cassatieadvocaten met ruime en succesvolle ervaring in het procederen bij de Hoge Raad. 

Wij behandelen niet alleen alle cassatiezaken van de cliënten van ons kantoor, maar worden ook ingeschakeld door advocaten uit het hele land. Ook behandelen onze cassatiespecialisten zaken voor cliënten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten, want ook in strafzaken uit die landen is de Hoge Raad de hoogste rechter.

Als de Hoge Raad het met u en uw advocaat eens is, dan vernietigt hij de beslissing van de lagere rechter. Meestal  moet die rechter uw zaak dan opnieuw behandelen. Soms verbetert de Hoge Raad de aangevochten beslissing ook zelf. Er vindt dan geen nieuwe ‘ronde’ plaats. Uitsluitend in uitleveringszaken kan de Hoge Raad, na vernietiging van de bestreden uitspraak, zelf onderzoek doen op de zitting.

 

Lees aandachtspunten