aandachtspunten Cassatie; procederen bij de Hoge Raad

  1. Wie bij de Hoge Raad wil procederen is verplicht daarvoor een advocaat in te schakelen.
  2. De procedure bij de Hoge Raad verloopt meestal schriftelijk. Er vindt zelfs geen zitting plaats waar u naartoe moet (dat is alleen in uitleveringszaken anders indien de Hoge Raad de uitspraak van de rechtbank heeft vernietigd).
  3. De procedure bij de Hoge Raad is erg juridisch-technisch en kent eigen procesregels. Daarom verwijzen veel advocaten hun cassatiezaken naar onze gespecialiseerde cassatieadvocaten.
  4. Als wij op verzoek van uw advocaat in cassatie optreden, dan doen wij enkel de cassatieprocedure. Bepaalt de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moet worden behandeld, dan gaat de zaak terug naar de verwijzende advocaat tenzij u ons verzoekt de zaak verder te behandelen.