SPECIALISATIES

Fiscaal strafrecht

Lees aandachtspunten

Belastingrecht is gecompliceerd. Meningsverschillen met de Belastingdienst over de juistheid van de aangifte zijn eerder regel dan uitzondering. Wanneer de Belastingdienst meent dat ‘opzettelijk’ een onjuiste aangifte is gedaan of te weinig is betaald, kan het fiscale geschil strafrechtelijk worden afgehandeld. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) verricht dan het strafrechtelijke onderzoek.

In fiscale strafzaken hebben Openbaar Ministerie, FIOD en de Rechter-Commissaris ruime en ingrijpende onderzoeksbevoegdheden tot het betreden en doorzoeken van woningen, kantoren en bedrijven, het in beslag nemen of vorderen van inzage in stukken en het aftappen van telefoon-, fax- en e-mailverkeer.

Uiteindelijk kan de zaak voor de strafrechter komen. Hoewel onder omstandigheden afdoening buiten geding tot de mogelijkheden behoort, is er een tendens om daders van fiscale strafzaken te laten voorkomen en zwaar te straffen. Niet alleen geldboetes kunnen worden opgelegd maar ook vrijheidsstraffen, zelfs voor mensen die nog nooit eerder met justitie in aanraking zijn geweest.

Onze advocaten – waarvan enkelen ook fiscaal geschoold – hebben al veel cliënten succesvol bijgestaan in fiscale strafzaken (inclusief Douanezaken). Wij werken dan vaak nauw samen met de fiscale adviseurs van de cliënt.