SPECIALISATIES

Fraude

Lees aandachtspunten

‘Fraude’ is niet een afzonderlijk strafbaar feit. Het is een verzamelterm voor verschillende gedragingen waarbij het meestal gaat om delicten als: valsheid in geschrift, oplichting, omkoping, witwassen, niet melden van  ongebruikelijke transacties, handelen met voorkennis. Ook het schenden van vergunningsvoorwaarden die voor een bedrijf gelden in het kader van de economische ordeningswetgeving kan als frauderen worden aangemerkt.

Onze specialisten behandelen dagelijks dergelijke (vaak grote) ‘fraudezaken’,  zowel voor de mensen en bedrijven die ervan worden verdacht als voor bedrijven die slachtoffer zijn geworden van interne fraude door een werknemer.

Opsporingsambtenaren en de Rechter-Commissaris hebben in dit soort zaken verstrekkende en ingrijpende bevoegdheden. Zie ook onder Fiscaal Strafrecht.

Lees aandachtspunten