SPECIALISATIES

Medisch strafrecht

Lees aandachtspunten

Artsen, ziekenhuizen, andere zorginstellingen, verpleegkundig personeel, allen staan onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Maar ook justitie controleert de medische wereld; bij complicaties, onverwacht overlijden van een patiënt of andere onverwachte gevolgen van een medische ingreep kan een strafrechtelijk onderzoek volgen, onder leiding van de Medisch Officier van Justitie (Expertiseteam Medische Zaken). Van de betrokken medicus of andere zorgverlener kan dan worden verlangd dat zij de medische dossiers afstaan, of meewerken aan een verhoor bij de politie of de rechter. Daarbij rijzen ingewikkelde vragen van beroepsgeheimhouding en verschoningsrecht.

De consequenties van het niet verlenen van de juiste medische zorg kunnen verstrekkend zijn. Uiteraard niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de aangesproken zorgverlener en diens werkgever. Ook de gevolgen van  een ontoereikende verdediging in een strafrechtelijke procedure kunnen ingrijpend zijn.

De advocaten van Sjöcrona • van Stigt hebben ruime ervaring met dit soort procedures en verlenen gespecialiseerde rechtsbijstand aan zowel individuele medici en andere zorgverleners, als aan ziekenhuizen en overige zorginstellingen.