aandachtspunten Medisch strafrecht

  1. Een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van de (Medisch) Officier van Justitie wordt doorgaans uitgevoerd door de politie. U dient er rekening mee te houden dat de kennis van medische zaken van de gemiddelde rechercheur ver achterblijft bij die van de onderzoekers van de IGJ; om (medische) misverstanden en daaruit voortvloeiende juridische problemen te voorkomen is het raadzaam dat u zich bij het afleggen van een verklaring als getuige of als verdachte bij de politie laat bijstaan door een in medische zaken gespecialiseerde strafrechtadvocaat.
  2. Een strafrechtelijk onderzoek wordt vaak voorafgegaan door of loopt parallel aan een onderzoek onder leiding van de IGJ. Hoewel er in beginsel een verplichting bestaat om medewerking te verlenen aan het IGJ-onderzoek, is het van belang dat u zich realiseert dat de informatie vergaard door de IGJ in een later stadium ook bij het Openbaar Ministerie terecht kan komen. Daarom adviseren wij vaak al in een vroeg stadium van de zaak.
  3. Stel dat het Openbaar Ministerie laat weten informatie van u te willen die onder het beroepsgeheim valt. Mag u die informatie dan prijsgeven? Dit is een lastige vraag. Schending van het medisch beroepsgeheim kan namelijk behalve een tuchtrechtelijk verwijt ook een strafbaar feit opleveren (overtreding van art. 272 Wetboek van Strafrecht). Daarom is het van belang om niet ‘zo maar’ te voldoen aan een vordering tot uitlevering door het Openbaar Ministerie van medische informatie of zorg- of patiëntendossiers. Ons gespecialiseerde team adviseert geregeld in dit soort complexe kwesties.