aandachtspunten Milieustrafrecht

  1. Veel milieustrafzaken vloeien voort uit bestuursrechtelijke controles. Het is dus belangrijk zich te realiseren dat de gegevens die door onderneming of werknemer aan de toezichthouder worden verstrekt, later in een strafrechtelijke procedure tegen hen kunnen worden gebruikt.
  2. Het onderscheid tussen bestuursrechtelijk toezicht en strafrechtelijke handhaving is vaak moeilijk te maken. Veel toezichthouders zijn namelijk ook opsporingsambtenaar. Zij kunnen daarom opeens met een andere pet op tegenover u staan. Wees daarop bedacht als u contact met hen heeft.
  3. Onderschat nooit de ernst van overtredingen. Overtredingen die u misschien zelf minimaal vindt, kunnen leiden tot enorme boetes. Iedere overtreding komt bovendien terecht in het justitiële dossier van uw bedrijf. Dat kan in de toekomst problemen opleveren bij het aanvragen van vergunningen, verklaringen omtrent het gedrag e.d..
  4. Milieustrafrecht is strafrecht. Kennis van het milieurecht is niet voldoende om een strafrechtelijke procedure tot een goed einde te brengen; daarvoor is een advocaat nodig die op beide rechtsgebieden thuis is. Bij ons vindt u die.