SPECIALISATIES

Ontneming en Strafrechtelijk Financieel Onderzoek

Lees aandachtspunten

Bij een lucratief strafbaar feit kan de rechter naast een veroordeling ook – op vordering van het Openbaar Ministerie – een ontnemingmaatregel opleggen. Het onrechtmatig verkregen financiële voordeel wordt dan afgeroomd.

Het voordeel kan op verschillende manieren worden berekend, concreet per delict of, meer abstract, over een bepaalde periode. Onderzoek naar het (vermeend) illegaal vergaarde vermogen vindt plaats in het kader van een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO), dat loopt parallel aan het onderzoek in de strafzaak.

Dit is een zeer specialistische materie die niet alleen inzicht vergt in het recht, maar ook in financiële zaken. Bij ons werken advocaten die dit vak tot in de puntjes beheersen. Zij verlenen rechtsbijstand als u een ontnemingsvordering wilt betwisten.

Met succes hebben onze specialisten – vaak samenwerkend met forensische accountants - tegenberekeningen uitgevoerd en aangetoond dat er minder of geen voordeel is geweest. Uiteraard kennen wij de meest recente rechtspraak omtrent de kosten die in aftrek kunnen worden gebracht en de mogelijkheden om het ontnemingsbedrag te matigen.

 

Lees aandachtspunten