SPECIALISATIES

Wederzijdse rechtshulp

Lees aandachtspunten

Politie en justitie werken steeds vaker grensoverschrijdend samen om bewijs te vergaren, maar ook om (vermoed) wederrechtelijk verkregen voordeel op te sporen, te bevriezen en te ontnemen. Dergelijke hulpverlening door autoriteiten van politie en justitie van het ene land aan hun collega’s in een ander land heet ‘wederzijdse rechtshulp’.

Zowel particulieren als ondernemers kunnen de gevolgen van die intensieve internationale samenwerking in strafzaken aan den lijve ondervinden. Nederland kan bewijsmateriaal zowel grensoverschrijdend ontvangen als verstrekken. 

Zo kan de Nederlandse politie op buitenlands verzoek verdachten en getuigen verhoren die een rol spelen in een buitenlandse strafzaak. Ook kan een buitenlandse overheid Nederland verzoeken woningen of bedrijven te doorzoeken om de administratie in beslag te nemen, of om bij banken gegevens te vorderen over geldverkeer. Zelfs het in Nederland aftappen van telefoon-, fax- en e-mailverkeer is soms mogelijk op buitenlands verzoek.

We spreken in dit soort gevallen van ‘uitgaande rechtshulp’: Nederland stuurt bewijsmateriaal naar het buitenland.

Onder omstandigheden kan beroep worden ingesteld tegen het verlenen van uitgaande rechtshulp.

Ook de omgekeerde variant is mogelijk: de ‘inkomende rechtshulp’. Soms is het in een Nederlandse strafzaak nodig om in het buitenland onderzoekshandelingen te laten verrichten, zoals het doorzoeken van percelen, het in beslag nemen van potentieel bewijsmateriaal en het verhoren van getuigen of verdachten. Het materiaal dat door de buitenlandse justitiële autoriteit naar Nederland wordt gestuurd kan vervolgens door het Openbaar Minsierie als bewijs tegen een verdachte worden aangevoerd. Bij de rechter kan daartegen verweer worden gevoerd.

Onze specialisten hebben diepgaande praktische en wetenschappelijke kennis van deze complexe materie. Zij weten de weg om de verschillende vormen van interstatelijke samenwerking (wederzijdse rechtshulp) aan te vechten waar mogelijk en nodig. Zie ook onze pagina over uitlevering en overlevering.

 

Lees aandachtspunten