Publicaties

Naast het behandelen van zaken en het geven van cursussen, schrijven wij ook geregeld over uiteenlopende strafrechtelijke onderwerpen voor handboeken en vakbladen. Onze laatste publicaties:

  • E.Z. Perez en F.A. Dudok van Heel: Netherlands Chapter, Legal Privilege & Professional Secrecy 2019, Lexology Getting The Deal Through (Reproduced with permission from law Business Research ltd. Lexology Getting the Deal Through: Legal Privilege & Professional Secrecy 2019, first published in May 2019).

  • Thijs Kelder, ‘Beslag, beklag en verschoningsrecht: enkele opmerkingen over de ‘nieuwe’ beklagprocedure voor professioneel verschoningsgerechtigden’, in: T. Dieben e.a. (red.), Advocaat(generaal) (liber amicorum Taru Spronken), Deventer: Kluwer 2015, p. 75 e.v.

  • E.Z. Perez, Actualiteiten Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden, permanente rubriek in: Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht