publicaties

Caroline de Sitter

  • C.L.A. de Sitter en R.E. van Zijl, De verruiming van de ontnemingsmaatregel is een feit. Maar per wanneer?, Nederlands Juristenblad 2011, afl. 39, p.2658 – 2661
  • C.L.A. de Sitter, een toelichting op het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten en het rechtshulpverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. in: Tekst en Commentaar Internationaal Strafrecht, zesde druk, 2015
  • C.L.A. de Sitter, Causaliteit, in: Jurisprudentie Strafrecht Select, Sdu 2008 p. 447-466