Publicaties

Thijs Kelder

 • Thijs Kelder en Gerard Spong, Nederlands Juristenblad 2020/357, afl. 6.
 • 'Selectie in cassatie in strafzaken. Enkele gedachten over de toekomst van de selectie vóór de poort', Delikt en Delinkwent 2019/34
 • ‘Onthouding van processtukken bij pro-formazittingen. Een lapje uit de lappendeken gelicht’, Strafblad 2008, afl. 5, p. 523-533
 • Commentaar op de artt. 326a, 328ter, 328quater, 340-345 en 442 Sr, in: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers e.a. (red.), SDU Commentaar Strafrecht, Den Haag: SDU Uitgevers (2009-2015)
 • Commentaar op de artt. 241c, 445-448 en 456 Sv in: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers e.a. (red.), SDU Commentaar Strafvordering, Den Haag: SDU Uitgevers (2009-2015)
 • Annotatie onder HR 4 september 2012, NbSr 2012/314
 • Annotatie onder HR 9 oktober 2012, NbSr 2012/388
 • Annotatie onder HR 19 maart 2013, NbSr 2013/178
 • ‘Klagen over nemo tenetur? Niet langer bij de beklagrechter!’, NJB 22 maart 2013, p. 751-752 (samen met mr. C.W. Noorduyn)
 • ‘Wegdagvaarden’, in: T.J. Kelder en A.A. Franken (red.), Sporen in het strafrecht (liber amicorum Jan Sjöcrona), Deventer: Kluwer 2014, p. 169-201
 • Annotatie onder Hof Amsterdam 16 juli 2014, NbSr 2014/209
 • ‘Beslag, beklag en verschoningsrecht: enkele opmerkingen over de “nieuwe” beklagprocedure voor professioneel verschoningsgerechtigden’, in: Th.O.M. Dieben e.a. (red.), Advocaat(-Generaal) (liber amicorum Taru Spronken), Deventer: Kluwer 2015, p. 75-95
 • Annotatie onder HR 9 februari 2016, NbSr 2016/63
 • ‘De raadsman in cassatie’, in: P.T.C. van Kampen en N. van der Laan (red.), Handboek verdediging, naar verwachting te verschijnen eind 2020 (samen met mr. N. Gonzalez Bos)