Medewerker

Dineke Postma

Dineke Postma (beëdigd 2016) behandelt voor de verdediging vooral fraude-, witwas- en economische strafzaken, waaronder milieustrafzaken. Ook staat zij nabestaanden bij in strafzaken en voert zij procedures in cassatie bij de Hoge Raad. Zij heeft vanuit rechtspraak en advocatuur een unieke werkervaring opgebouwd op al deze terreinen van het strafrecht.

Opleiding en carrière

Dineke Postma studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht, in Leiden. Na haar afstuderen (2001) werkte ze vijf jaar bij het Hof Den Haag, als griffier en stafjurist. Daarna heeft zij acht jaar bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad gewerkt. In 2016 is zij als advocaat begonnen in Midden-Nederland.    

Dineke is jarenlang rechter-plaatsvervanger geweest bij de rechtbank Noord-Holland, in Haarlem en op Schiphol. Sinds 2015 is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam. Dineke schrijft vakgerelateerd voor SDU en Kluwer.

In december 2019 is Dineke als advocaat-medewerker ons team komen versterken. Zij is werkzaam vanuit onze vestiging in Rotterdam.

Dineke Postma staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

Financieel economisch strafrecht,

Milieustrafrecht,

Arbeidsomstandighedenstrafrecht,

Commuun strafrecht, waaronder corruptie- en witwaszaken,

Fiscaal strafrecht.

 

Mr. Postma behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

 

Talen

Nederlands, Engels en Italiaans

Publicaties

Annotaties:

  • Strafbare bedreiging, JIN 2019/29;
  • Schriftuur tardief, JIN 2019/28;
  • Redelijke termijn, JIN 2018/05;
  • Het Ankerverweer, HR 2 oktober 2007, JIN 2007/565; ook gepubliceerd in de bundel Vooropgestelde arresten in 2007, SDU.

SDU Commentaar Strafvordering:

  • SDU Commentaar Strafvordering, becommentariëring art. 404-426 Sv (strafvordering in hoger beroep), 2008-2019;
  • SDU Commentaar Strafvordering, becommentariëring art. 160-166a Sv (aangifte en klacht), 2007-2019.
  • Verslag Jaarvergadering NJV 2014 in het Nederlands Juristen Blad met mr. T. Bertens (afl. 27, p. 1828 e.v.), ‘Crises, rampen en recht’, juli 2014.
  • Handboek Strafzaken (Kluwer), Hoofdstuk 111 over de VOG & justitiële en strafvorderlijke gegevens en persoonsdossiers, bijgewerkt tot 26 maart 2013.
Dineke-SVS-430x310

Contact

mr. B.A.A. Postma

T +31(0)10 4364311
F +31(0)10 4366700
E postma@svs.law
A Oostmaaslaan 71
3063 AN Rotterdam