Medewerker

Sophie Stevens

 

Sophie Stevens (beëdigd in 2017) is in september 2017 bij ons in dienst getreden en werkt vanuit onze Haagse vestiging. Zij heeft ruime ervaring in het bijstaan van rechtspersonen en natuurlijke personen in zowel commune als financieel-economische strafzaken. Dit betreffen onder meer complexe fraude- en milieuzaken, alsmede verkeers- en Opiumwetgerelateerde zaken. Daarnaast verleent zij regelmatig rechtsbijstand in procedures met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en behandelt zij strafrechtelijke cassatiezaken.

Opleiding, carrière en nevenfuncties

Sophie is in 2014 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met als afstudeerrichting straf(proces)recht. Na haar afstuderen is Sophie haar professionele loopbaan begonnen als gerechtssecretaris bij de sector strafrecht van de Rechtbank Den Haag. Aansluitend is zij als secretaris bij het Gerechtshof Amsterdam betrokken geweest bij de behandeling van vele strafzaken in hoger beroep, waaronder omvangrijke fraude- en milieuzaken en ontnemingsprocedures.

Voor het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming schreef Sophie als vaste medewerker de actualiteitenrubriek ‘Economisch strafrecht: milieu’. Daarnaast verzorgde zij onderwijs in het kader van de permanente opleiding voor advocaten. Ook was Sophie als auteur verbonden aan het SDU Commentaar op het Wetboek van Strafvordering. Sophie is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten staat Sophie geregistreerd als specialist strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

  • financieel-economisch strafrecht;
  • fiscaal strafrecht;
  • internationaal strafrecht;
  • milieustrafrecht.

 

Daarnaast staat zij geregistreerd als specialist cassatie (straf).

Sophie Stevens behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisaties.

Talen

Nederlands en Engels.  

Sophie-SVS-430x310

Contact

mr. S. Stevens

T +31(0)70 3467472
F +31(0)70 3924378
E stevens@svs.law
A Javastraat 1c 
2585 AA  Den Haag