Medewerker

Linda van der Hut

 

Linda van der Hut (beëdigd 2010) behandelt commune strafzaken, verkeerszaken alsmede complexe fraude- en ontnemingszaken. Zij is gespecialiseerd in economische strafzaken, met de nadruk op milieustrafrecht en arbeidsongevallen, en in het voeren van strafcassatieprocedures bij de Hoge Raad. Daarnaast heeft Linda veel ervaring met de klachtprocedure tegen een beslissing tot niet-vervolging ex art. 12 van het Wetboek van Strafvordering en verschillende bijzondere raadkamerprocedures, zoals die tegen (de voortzetting van) de inbeslagneming van stukken en gegevensdragers door het openbaar ministerie ex art. 552a Sv, onder meer in kwesties waarin het beroepsgeheim en het (professionele) verschoningsrecht (van bijvoorbeeld de notaris) een rol spelen.

Opleiding en carrière

In juni 2007 studeerde Linda van der Hut af aan de Universiteit Leiden met als Master Straf(proces)recht. Gedurende haar studie deed zij ervaring op als juridisch raadgeefster bij de Leidse rechtswinkel. Daarnaast werkte zij als griffier bij de strafsector van het Gerechtshof in Den Haag en daar is zij na haar afstuderen blijven werken, laatstelijk als senior griffier. Sinds 1 november 2010 werkt zij bij Sjöcrona • van Stigt.

Linda verzorgt tevens onderwijs in het kader van de permanente opleiding voor advocaten en is als auteur verbonden aan de SDU Commentaren op het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast schrijft zij voor JurisDidact door de Nederlandse Orde van Advocaten geaccrediteerde cursusprogramma’s over vermogensdelicten. Linda is voorts als redacteur verbonden aan het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

Talen

Nederlands en Engels


Linda van der Hut heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene praktijk: Strafrecht
- Cassatie: Straf
- Strafrecht: Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Milieustrafrecht en Uit- en overleveringszaken

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Lid van

  • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (www.nvjsa.nl)
  • De Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)


SVSadvocates_Linda_van_der_Hut

Contact

mr. L.E.G. van der Hut

T +31(0)70 3467472
F +31(0)70 3924378
E vanderhut@svs.law
A Javastraat 1c 
2585 AA  Den Haag