Partner

Caroline de SItter

Caroline de Sitter (beëdigd 2005) behandelt vooral grote fraude-, commune en internationale strafzaken. Daarnaast staat zij (bijzondere) opsporingsambtenaren bij in onderzoeken naar aanleiding van schiet- en andersoortige geweldsincidenten.

Opleiding en carrière

Caroline de Sitter studeerde strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Na haar afstuderen in 2004 doceerde zij er straf- en strafprocesrecht. In september 2005 trad zij in dienst bij Sjöcrona • van Stigt. In 2012 voltooide Caroline de postacademische specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht.

Naast haar advocatenpraktijk verzorgt Caroline de cursus ‘actualiteiten straf(proces)recht’ in het kader van de permanente opleiding van Haagse advocaten en doceert zij strafprocesrecht in de landelijke beroepsopleiding voor advocaten. Ook geeft zij postacademisch onderwijs over uitlevering/overlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

Sinds 2016 vormt Caroline samen met Arthur van Stigt (advocaat partner) het dagelijks bestuur van Sjöcrona van Stigt Advocaten.

Caroline was in 2007-2008 voorzitter van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Talen

Nederlands en Engels

Caroline de Sitter staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

-              Uit- en overleveringszaken,
-              Militair strafrecht,
-              Financieel economisch strafrecht,
-              Milieustrafrecht,
-              Fiscaal strafrecht,
-              Medisch strafrecht en
-              Internationaal strafrecht.

Mr. de Sitter behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Lid van

Caroline de Sitter

Contact

mr. C.L.A. de Sitter

T +31(0)70 3467472
F +31(0)70 3924378
E desitter@svs.law 
Javastraat 1c 
2585 AA  Den Haag