Partner

Marlies van Strien

Marlies van Strien (beëdigd 1988) houdt zich vooral bezig met economisch strafrecht, met de nadruk op milieustrafrecht, kwesties van strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en zaken die ongevallen op en/of werken aan het spoor betreffen. Zij adviseert in dit verband diverse (middel)grote ondernemingen en ook overheidsdiensten. Daarnaast verleent zij bijstand aan politieambtenaren bij onderzoeken rondom schietincidenten of toepassing van de geweldsinstructie.

Opleiding en carrière

Marlies was in 1992 een van de oprichters van ons kantoor. Zij is compagnon sinds 1994 en oefent de praktijk uit vanuit onze vestiging in Den Haag. In de periode 2003-2011 was zij lid en portefeuillehouder Strafrecht van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in Den Haag en voorzitter van de Haagse Adviescommissie Strafrecht.

Marlies studeerde Strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen (1986) werkte zij bij Holla Advocaten en vervolgens bij Dutilh van der Hoeven & Slager, thans Nauta Dutilh. Zij volgde de postacademische specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe instituut van de Universiteit Utrecht.

Marlies heeft jarenlang strafprocesrecht in de beroepsopleiding voor advocaten gedoceerd en is lid van de redactie van het Sdu Commentaar Strafrecht en Strafprocesrecht.

Talen

Nederlands, Engels, Frans en Duits

Lid van

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (www.nvsa.nl)

MARLIES VAN STRIEN

Contact

mr. M. van Strien

T +31(0)70 3467472
F +31(0)70 3924378
E vanstrien@svs.law
A  Javastraat 1c 
2585 AA  Den Haag