Partner

Thijs Kelder

Thijs Kelder (beëdigd 2006) behandelt met name complexe economische en bedrijfsgerelateerde strafzaken. Daarbij ligt het accent op milieustrafrecht (waaronder de EVOA), omkopings- en fraudekwesties en rechtsbijstandsverlening aan professioneel verschoningsgerechtigden (medische instellingen, artsen, advocaten en notarissen). Als lid van de advocatenpoule van de Nationale Politie wordt Thijs met regelmaat ingeschakeld voor het verlenen van bijstand aan opsporingsambtenaren die met het strafrecht in aanraking komen. Ook is Thijs een erkend cassatiespecialist, die leiding geeft aan de cassatiesectie van ons kantoor. Per 1 januari 2016 is hij tot partner benoemd.

Who’s Who Legal 2021 zegt over Thijs:

Thijs Kelder is celebrated as “an excellent Supreme Court lawyer” who sources “would highly recommend” for business crime-related litigation.

The Legal 500 vermeldt over Thijs:

‘Thijs Kelder heads up the firm’s cassation practice and is recommended for economic and environmental crime matters.’

Opleiding, carrière en nevenfuncties

Thijs studeerde cum laude af in het straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Leiden. Hij schreef twee scripties die bekroond werden met prijzen. In 2012 voltooide hij de postacademische Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Naast zijn werk als advocaat bekleedt Thijs diverse nevenfuncties: hij is (waarnemend) voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), lid van de Commissie van Toelating van de Vereniging voor Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS), lid van de Tuchtcommissie Banken, lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA) en redacteur van het tijdschrift Delikt en Delinkwent (rubriek advocatuur). Thijs verzorgt bovendien met regelmaat opleidingen en cursussen voor andere advocaten. Ook publiceert hij veelvuldig op het gebied van het straf- en strafprocesrecht.

Talen

Nederlands, Engels en Duits (redelijk)
 

Thijs Kelder staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

 • Financieel economisch strafrecht,
 • Fiscaal strafrecht,
 • Internationaal Strafrecht,
 • Milieu Strafrecht


Daarnaast staat hij geregistreerd als specialist Cassatie (straf).

Mr. Kelder behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisaties.

 
Publicaties 

 • De raadsman in cassatie’, in: P.T.C. van Kampen en N. van der Laan (red.), Handboek verdediging, Deventer: Kluwer 2021, p. 567-597 (samen met mr. N. Gonzalez Bos)
 • Thijs Kelder en Gerard Spong, Nederlands Juristenblad 2020/357, afl. 6.
 • 'Selectie in cassatie in strafzaken. Enkele gedachten over de toekomst van de selectie vóór de poort', Delikt en Delinkwent 2019/34
 • ‘Onthouding van processtukken bij pro-formazittingen. Een lapje uit de lappendeken gelicht’, Strafblad 2008, afl. 5, p. 523-533
 • Commentaar op de artt. 326a, 328ter, 328quater, 340-345 en 442 Sr, in: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers e.a. (red.), SDU Commentaar Strafrecht, Den Haag: SDU Uitgevers (2009-2015)
 • Commentaar op de artt. 241c, 445-448 en 456 Sv in: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers e.a. (red.), SDU Commentaar Strafvordering, Den Haag: SDU Uitgevers (2009-2015)
 • Annotatie onder HR 4 september 2012, NbSr 2012/314
 • Annotatie onder HR 9 oktober 2012, NbSr 2012/388
 • Annotatie onder HR 19 maart 2013, NbSr 2013/178
 • ‘Klagen over nemo tenetur? Niet langer bij de beklagrechter!’, NJB 22 maart 2013, p. 751-752 (samen met mr. C.W. Noorduyn)
 • ‘Wegdagvaarden’, in: T.J. Kelder en A.A. Franken (red.), Sporen in het strafrecht (liber amicorum Jan Sjöcrona), Deventer: Kluwer 2014, p. 169-201
 • Annotatie onder Hof Amsterdam 16 juli 2014, NbSr 2014/209
 • ‘Beslag, beklag en verschoningsrecht: enkele opmerkingen over de “nieuwe” beklagprocedure voor professioneel verschoningsgerechtigden’, in: Th.O.M. Dieben e.a. (red.), Advocaat(-Generaal) (liber amicorum Taru Spronken), Deventer: Kluwer 2015, p. 75-95
 • Annotatie onder HR 9 februari 2016, NbSr 2016/63
SVSadvocates_Thijs_Kelder

Contact

mr. Th.J. Kelder 

T +31(0)70 3467472
F +31(0)70 3924378
E kelder@svs.law
Javastraat 1c 
     2585 AA  Den Haag