veelgestelde vragen

Wat onderscheidt jullie van andere kantoren?

Ons kantoor behoort al meer dan twintig jaar tot de top van de Nederlandse strafrechtadvocatuur. Wij zijn het grootste kantoor in Nederland dat uitsluitend strafzaken behandelt.
Wij beschikken over een team van ervaren en gespecialiseerde advocaten, op nagenoeg alle deelgebieden van het strafrecht. Kennis wordt onderling gedeeld en er vindt veelvuldig intern overleg plaats tussen advocaten. Per zaak wordt beoordeeld welke advocaat het meest aangewezen is om uw belangen te behartigen, maar door ons interne overleg denken in feite ook de andere advocaten mee over de vraag hoe uw zaak het beste kan worden aangepakt en opgelost.
Waar nodig kan binnen enkele minuten een team van advocaten worden geformeerd dat rechtsbijstand verleent bij doorzoekingen, aanhoudingen en verhoren. Geen enkel ander kantoor biedt u deze brede kennis en ervaring en de mogelijkheid om daaruit op zo’n grote schaal te putten.