Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Dineke Postma

Advocaat-medewerker

Functie

Advocaat-medewerker, beëdigd in 2016

Talen

Nederlands, Engels en Italiaans

Opleiding

 • Universiteit Leiden (straf- en strafprocesrecht)
 • Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (specialisatieopleiding strafrecht, postacademisch)

Nevenfuncties

 • 2015 - heden raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam
 • 2021 - heden docent Beroepsopleiding voor advocaten
 • 2022 - heden SSR, als advocaat betrokken bij de examens voor officieren van justitie in opleiding

Over Dineke Postma

Dineke Postma staat professionals bij in alle facetten van het strafrecht. Zij is actief vanaf een mogelijke verdenking tot en met procedures in cassatie bij de Hoge Raad. Dineke behandelt economische strafzaken, staat zorgverleners bij en voert de verdediging bij ernstige (arbeids)ongevallen. Als lid van de advocatenpoule van de Nationale Politie wordt Dineke met regelmaat ingeschakeld voor het verlenen van bijstand aan opsporingsambtenaren die met het strafrecht in aanraking komen. Zij heeft vanuit rechtspraak en advocatuur een unieke werkervaring opgebouwd op al deze terreinen van het strafrecht.

Opleiding en carrière

Dineke Postma studeerde Nederlands recht in Leiden. Na haar afstuderen (2002) werkte ze vijf jaar bij het Gerechtshof Den Haag, als griffier en stafjurist. Daarna heeft zij acht jaar bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad gewerkt. In 2016 is zij als advocaat begonnen in Midden-Nederland.

Sinds 2015 is Dineke raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam, na jarenlang rechter-plaatsvervanger te zijn geweest bij de Rechtbank Noord-Holland, in Haarlem en op Schiphol. Dineke is daarnaast als docent actief in de Beroepsopleiding voor Advocaten.

Dineke staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

 • Financieel-economisch strafrecht
 • Milieustrafrecht
 • Commuun strafrecht, waaronder corruptie- en witwaszaken
 • Fiscaal strafrecht

Dineke Postma behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Lid van

 • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS, aspirant-lid)