Sjöcrona • Van Stigt Advocaten

Vacatures

Studentstages

Ben je gevorderd student strafrecht of recentelijk afgestudeerd strafrechtjurist en wil je de praktijk van de strafrechtadvocaat van dichtbij meemaken? Bij ons kan je daartoe de kans krijgen.

Per vestiging bieden wij permanent 1 à 2 stagiaires onderdak voor een periode van minimaal twee maanden.

Je gaat mee naar besprekingen, voorgeleidingen, (raadkamer)zittingen, je doet literatuur- en jurisprudentieonderzoek in concrete zaken en schrijft daarover notities. Misschien ontwerp je zelfs concepten voor (onderdelen van) pleitnota’s en cassatieschrifturen.

Voor deze stage geldt een sollicitatieprocedure. Je kunt daarover informatie inwinnen bij (of direct een goed gedocumenteerde sollicitatiebrief sturen naar):

voor een stageplaats in Den Haag:

Sjöcrona ∙ van Stigt Advocaten
Mw. Mr. S.W.M. Stevens
Postbus 85770
2508 CL Den Haag
T +31(0)70-346 74 72
stevens@svs.law

voor een stageplaats in Rotterdam:

Sjöcrona ∙ van Stigt Advocaten
Mw. Mr. Y. Zoetbrood
Postbus 4325
3006 AH Rotterdam
T +31(0)10-436 43 11
E Zoetbrood@svs.law