Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Arbeidsomstandigheden

Op de werkplek moet veilig kunnen worden gewerkt. Onder goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) regelt dat.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert of werkgevers die wet ook naleven. Wordt een schending van de wet vermoed, dan kan de NLA onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) ook een strafrechtelijk onderzoek instellen. Denk aan situaties als ongevallen op de werkvloer, instortingen van gebouwen of andere constructies, branden en/of ontploffingen of calamiteiten.

Onze advocaten hebben zeer veel ervaring met dit soort zaken. Wij staan in de regel bedrijven en hun directie en veiligheidskundigen al zo spoedig mogelijk na het incident of de calamiteit bij. Zelfs als de NLA enkel onderzoek doet zonder al te menen dat er een strafbaar feit is begaan. Wij verrichten dan intern onderzoek, analyseren het veiligheidsbeleid en de wijze van naleving daarvan en bereiden onze cliënten voor op hun verhoor door inspecteurs van de NLA. Uiteraard doen we vergelijkbaar werk wanneer de cliënt reeds in een strafrechtelijk onderzoek is betrokken.

In het algemeen geldt: hoe eerder we erbij zijn, hoe effectiever onze bijstand kan zijn en hoe groter de kans is dat een procedure kan worden voorkomen. Mocht onze cliënt zich toch bij de strafrechter moeten verantwoorden, dan bereiden we dat samen voor en begeleiden we hem/haar op de zitting.

  • 1

    Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie dragen twee petten. Zij mogen bij bedrijven naleving van de Arbowet controleren. Maar ze mogen bij een vermoede schending van die wet ook strafrechtelijk onderzoek doen, ze zijn dan geen ‘toezichthouder’ meer maar opsporingsambtenaar. Afhankelijk van die hoedanigheid heeft de onderzochte werkgever meer of juist minder rechten. Wees daarop bedacht! Vraag de inspecteur van de NLA die ‘voor een gesprek’ langskomt daarom altijd wat het doel is: controle of opsporing.

  • 2

    Raadpleeg een advocaat alvorens tegenover de NLA een verklaring af te leggen. Op de lange termijn bezien is het niet altijd handig om maar meteen vragen te beantwoorden, zonder zelf eerst grondig onderzoek te doen. Voor de personeelsleden van het bedrijf geldt dat zij het best een staande instructie kunnen hebben om arbeidsinspecteurs onmiddellijk te verwijzen naar het management, de compliance officer of de juridische afdeling, zonder eerst vragen over enig incident te beantwoorden. Het kan geen kwaad de NLA van dit beleid op de hoogte te stellen.

  • 3

    Wanneer inspecteurs van de NLA onderzoek verrichten bij een werkgever, moet deze ervoor zorgen dat het onderzoek door tenminste twee personen van het bedrijf wordt gevolgd. Dit soort onderzoeken is vaak omvangrijk en hectisch en is voor één persoon moeilijk te overzien. Ook bij klachten over het optreden van de inspecteurs staan twee sterker dan één.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.