Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Maritiem strafrecht

Rederijen, P&I Clubs, scheepseigenaren, -managers en -bevrachters: allemaal kunnen ze bij de uitoefening van hun werkzaamheden met het strafrecht in aanraking komen. Vaak gaat het daarbij om een verdenking van verboden afvaltransporten (‘EVOA’), ladingverlies, overtreding van sanctieregels, overtreding van regelgeving die geldt op zee en in de binnenvaart of (dodelijke) arbeidsongevallen aan boord.

Op ons kantoor werken advocaten met bijzondere expertise op het gebied van strafzaken in de maritieme sector (‘natte strafzaken’). Zij adviseren niet alleen in het vooronderzoek van zo’n strafzaak, maar verlenen ook bijstand ter zitting. Verder kunnen zij uw belangen behartigen in tuchtrechtelijke procedures bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

  • 1

    Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport dragen twee petten. Zij mogen bij bedrijven naleving van de wet- en regelgeving controleren. Maar ze mogen bij een vermoede schending van die wet- en regelgeving ook strafrechtelijk onderzoek doen, ze zijn dan geen ‘toezichthouder’ meer maar opsporingsambtenaar. Afhankelijk van die hoedanigheid heeft u meer of juist minder rechten. Wees daarop bedacht! Vraag de inspecteur van de IL&T die ‘voor een gesprek’ langskomt daarom altijd wat het doel is: controle of opsporing.

  • 2

    Blijf bij een bezoek van IL&T rustig, schakel zo spoedig mogelijk een advocaat in en wacht met het afleggen van welke verklaring dan ook tot u met uw advocaat hebt kunnen overleggen. Geef geen vrijwillige toestemming voor het beslag leggen op welk voorwerp of document dan ook.

  • 3

    Ook als er uiteindelijk geen strafzaak volgt, maar ‘slechts’ een tuchtrechtelijke procedure bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart, is het inschakelen van een advocaat verstandig. Het Tuchtcollege kan namelijk ingrijpende straffen opleggen, zoals een schorsing van de vaarbevoegdheid. Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures kunnen overigens ook naast elkaar worden gevoerd; het één sluit het ander niet uit.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.