Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Lidewij Bergsma

Advocaat-medewerker

Functie

Advocaat-medewerker, beëdigd in 2017

Talen

Nederlands, Engels, Duits en Fries

Opleiding

 • Universiteit Leiden (straf- en strafprocesrecht, staats- en bestuursrecht)
 • Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (Profileringscursus strafrecht)

Nevenfuncties

 • 2022 - heden vrijwilliger (maatje) Big Brothers Big Sisters Utrecht
 • 2022 - heden vaste medewerker Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
 • 2018 - 2021 bestuurslid VVD Regio Utrecht
 • 2019 - 2020 sluitingszittingscommissie Jonge Balie Den Haag
 • 2018 - 2019 reiscommissie Jonge Balie Gelderland

Over Lidewij Bergsma

Lidewij Bergsma behandelt met name economische en medische strafzaken, alsmede verkeerszaken. In het bijzonder is Lidewij gespecialiseerd in het milieustrafrecht, medisch strafrecht, handhavingskwesties en BIBOB-zaken. Met zowel een bestuurs- als een strafrechtelijke achtergrond heeft Lidewij zich gespecialiseerd in zaken op het grensvlak van beide rechtsgebieden. Daarnaast staat Lidewij verschillende artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij in medische strafzaken. Ook staat Lidewij diverse zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen en zorginstellingen gespecialiseerd in thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en/of mondzorg) bij in uiteenlopende strafrechtelijke onderzoeken.

Voor het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming schrijft Lidewij als vaste medewerker de actualiteitenrubriek Economisch strafrecht: milieu. Daarnaast publiceert Lidewij met regelmaat in gerenommeerde tijdschriften.

Opleiding en carrière

Lidewij studeerde straf- en strafprocesrecht en staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie was zij werkzaam in de advocatuur en bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast heeft ze jarenlang politieke ervaring opgedaan als gemeenteraadslid.

Na haar afstuderen is Lidewij werkzaam geweest als docent straf(proces)recht bij de Universiteit Leiden. In 2017 is zij gestart als advocaat. Inmiddels heeft zij expertise opgebouwd in zowel het strafrecht als het bestuursrecht en het gezondheidsrecht.

Lidewij staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

 • Commuun strafrecht
 • Medisch strafrecht
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Milieustrafrecht
 • Arbeidsomstandighedenstrafrecht

Lidewij behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Lid van

 • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)