Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Enide Perez

Partner

Functie

Partner, beëdigd in 1997

Talen

Nederlands en Engels

Opleiding

 • Universiteit van Amsterdam (strafrecht)
 • Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (specialisatieopleiding strafrecht, postacademisch)

Nevenfuncties

 • 2011 - 2020 co-hoofdredacteur en later redacteur Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor Ondernemingen, sinds 2015 genaamd: Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
 • 2017 - 2019 docent VU Leergang Financieel-Economisch Strafrecht
 • 2017 - 2018 co-voorzitter Criminal Law Committee, International Bar Association (IBA)

Over Enide Perez

Enide Perez legt zich in hoofdzaak toe op fraude- en corruptiezaken, economische strafzaken zoals arbeidsomstandigheden- en milieustrafzaken, en medische strafzaken.
Zij adviseert bedrijven en leidinggevenden over mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheden en het voorkómen daarvan en zij verleent rechtsbijstand aan bedrijven en particulieren in alle stadia van een strafzaak; vanaf het prille begin bij ‘invallen’ (doorzoekingen), bij verhoren door politie of bijzondere opsporingsdiensten zoals FIOD, NVWA, NLA, bij onderhandelingen met het Openbaar Ministerie over schikkingen en strafbeschikkingen en uiteraard ter zitting.
Enide voert ook regelmatig strafrechtelijke procedures waarbij het gaat om de bescherming van het verschoningsrecht van advocaten, notarissen of artsen.
Zij heeft een groot internationaal netwerk en wordt regelmatig door advocaten over de grens ingeschakeld in internationale strafzaken.

She has both perfect industry and legal insight and knowledge. Knows that her clients can be nervous and knows how to give them confidence.

The Legal 500 - 2022, 2023

Opleiding en carrière

Enide studeerde Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte zij vijf jaar, tot november 2002, op onze Rotterdamse vestiging en aansluitend ruim vijf jaar op de strafsectie bij Stibbe. In juni 2008 is zij teruggekeerd bij Sjöcrona • van Stigt, waar zij sindsdien als partner en lid van de maatschap vanuit onze Rotterdamse vestiging werkt. Enide volgde de postacademische specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht.

Enide spreekt frequent op internationale congressen over onderwerpen op het gebied van het (ondernemings)strafrecht en zij geeft met regelmaat lezingen over het verschoningsrecht van beroepsgeheimhouders. Aan bedrijven geeft zij regelmatig lezingen over hoe te handelen bij invallen/dawn raids.

Van 2011 tot 2020 was Enide co-hoofdredacteur en later redacteur van het in 2011 opgerichte Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor Ondernemingen (sinds 2015: Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming).
Van 2016 tot 2018 was zij een van de docenten bij de VU Leergang Financieel-Economisch Strafrecht. In de periode 2017 – 2018 was zij co-voorzitter van de Criminal Law Committee van de International Bar Association.

Enide Perez staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

 • Financieel-economisch strafrecht
 • Milieustrafrecht
 • Arbeidsomstandighedenstrafrecht
 • Commuun strafrecht, waaronder corruptie- en witwaszaken
 • Fiscaal strafrecht

Mr. Perez behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Very disciplined, profound analyses, clear advice. Enide Perez is a strong powerful lawyer who is always on top of the case. She gives excellent legal advice and is always available. Always has a really good grasp of the underlying issues behind a matter. She is quick, bright and good with clients.

The Legal 500 - 2020, 2021

Lid van

 • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • International Bar Association (IBA)
 • (de Nederlandse afdeling van) de Women’s White Collar Defense Association (WWCDA)