Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Lezing (kandidaat-)notarissen

Linda van der Hut

In maart 2022 hebben Linda van der Hut en Enide Perez een lezing verzorgd voor (kandidaat-)notarissen over de wettelijke geheimhoudingsplicht van de notaris en het functionele verschoningsrecht.

Deze essentiële waarborgen voor een vrije toegang tot de notaris zijn besproken in het licht van de strafrechtpraktijk. Zo bespraken zij onder meer wat de rechten en plichten zijn bij een doorzoeking ter inbeslagneming en wat te doen bij de ontvangst van een vordering tot verstrekking van gegevens. Ook is de positie van de notaris als getuige of verdachte aan bod gekomen.

Ook interesse in deze lezing of een lezing omtrent een ander strafrechtelijk onderwerp? Informeer naar de mogelijkheden! Enide Perez en Linda van der Hut