Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Thijs Kelder

Partner

Functie

Partner, beëdigd in 2006

Talen

Nederlands, Engels en Duits

Opleiding

 • Universiteit Leiden (straf- en strafprocesrecht)
 • Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (specialisatieopleiding strafrecht, postacademisch)

Nevenfuncties

 • 2023 - heden raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam
 • 2017 - heden lid Tuchtcommissie Banken, Stichting Tuchtrecht Banken
 • 2017 - heden lid Commissie van Toelating, Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)
 • 2016 - 2023 bestuurslid en waarnemend voorzitter, Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • 2014 - 2018 lid Adviescommissie Strafrecht, Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Over Thijs Kelder

Thijs Kelder behandelt met name complexe economische en bedrijfsgerelateerde strafzaken. Daarbij ligt het accent op het milieustrafrecht (waaronder de EVOA), strafzaken in de maritieme sector, (dodelijke) arbeidsongevallen, omkopings- en fraudekwesties en rechtsbijstandsverlening aan professioneel verschoningsgerechtigden (medische instellingen, artsen, advocaten en notarissen). Als lid van de advocatenpoule van de Nationale Politie wordt Thijs met regelmaat ingeschakeld voor het verlenen van bijstand aan opsporingsambtenaren die met het strafrecht in aanraking komen. Ook voor andere overheidsinstellingen en hun ambtenaren treedt Thijs veelvuldig op in strafrechtelijke onderzoeken en procedures. Ten slotte is Thijs een erkend cassatiespecialist, die leiding geeft aan de cassatiesectie van ons kantoor.

Thijs Kelder is a distinguished corporate criminal defense specialist who is celebrated by market sources for his "enormous knowledge and vast experience" in the field.

Who’s who legal - 2023

Opleiding en carrière

Thijs studeerde cum laude af in het straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. Hij schreef twee scripties die werden bekroond met prijzen. In 2012 voltooide hij de postacademische specialisatieopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Naast zijn werk als advocaat bekleedt Thijs diverse nevenfuncties: hij is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam, lid van de Commissie van Toelating van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en lid van de Tuchtcommissie Banken. Thijs verzorgt bovendien met regelmaat opleidingen en cursussen voor andere advocaten. Ook publiceert hij veelvuldig op het gebied van het straf- en strafprocesrecht.

Thijs is partner en toegetreden tot de maatschap per 1 januari 2016.

Thijs staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

 • Financieel-economisch strafrecht
 • Fiscaal strafrecht
 • Internationaal strafrecht
 • Milieustrafrecht

Daarnaast staat hij geregistreerd als specialist Cassatie (straf).

Mr. Kelder behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisaties.

Cassation expert Thijs Kelder represents clients on international transportation crime cases. Thijs Kelder is notable for his extensive knowledge of cassation law.

The Legal 500 - 2023

Lid van

 • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)