Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Martine Luijten

Advocaat-medewerker

Functie

Advocaat-medewerker, beëdigd in 2018

Talen

Nederlands, Engels en Duits

Opleiding

  • Tilburg University (LLB Rechtsgeleerdheid, LLM International and European Law)
  • Universiteit van Amsterdam (BSc Culturele Antropologie en Sociologie der niet-Westerse Samenlevingen; MA Geschiedenis)

Over Martine Luijten

Martine Luijten behandelt met name commune strafzaken, van zowel grote als kleinere aard. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zaken waarin een verdenking van gewelds-, vermogens- of zedendelicten centraal staat. Daarnaast staat Martine personen bij die vanwege een vermeende overtreding van de Wegenverkeerswet of de Opiumwet als verdachte zijn aangemerkt. Ook verleent zij met regelmaat bijstand aan opsporingsambtenaren die met het strafrecht in aanraking komen.

Wanneer cliënten daarvoor in aanmerking komen staat Martine hen bij op basis van een door de overheid verstrekte vergoeding (een ‘toevoeging’). Ook verleent zij rechtsbijstand op betalende basis.

Opleiding en carrière

Martine studeerde cum laude af in het internationale en Europese recht aan Tilburg University. Na haar afstuderen deed ze juridische werkervaring op bij The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, het Internationaal Strafhof in Den Haag en als juridisch medewerker op ons kantoor. Ook heeft Martine gedurende anderhalf jaar als adviseur bij Reclassering Nederland gewerkt. Hierdoor is zij bij uitstek in staat om cliënten van deskundig advies te voorzien ten aanzien van forensische zorg en begeleiding, pro Justitia onderzoeken en de tbs-maatregel.

Martine Luijten staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht.

Zij behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Lid van

  • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)