Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Artikel: “Knollen voor citroenen verkopen”

Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht 2024-3

Lidewij Bergsma en Floris Dudok van Heel schreven voor de derde editie van het Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht een bijdrage over voedselfraude. Het artikel “Knollen voor citroenen verkopen” geeft een analyse van de strafrechtelijke risico’s van het produceren en op de markt brengen van vermengde levensmiddelen.