Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Bijstand aan opsporingsambtenaren en magistraten

Ook opsporingsambtenaren, officieren van justitie en rechters kunnen als getuige of verdachte worden aangemerkt en rechtsbijstand nodig hebben.

Enkele van onze specialisten hebben veel ervaring in dit soort zaken. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 • 1

  Als u al weet dat u gaat worden gehoord als getuige of verdachte, stel dan niet alvast van tevoren een proces-verbaal op

 • 2

  Als ambtenaar hebt u de plicht om naar waarheid te verklaren, maar bent u verdachte dan hebt u een zwijgrecht. Dit recht om uzelf niet te hoeven belasten gaat boven uw plichten.

 • 3

  Ook als getuige hoeft u niet mee te werken, tenzij u voor verhoor bent opgeroepen door de rechter-commissaris of ter zitting en onder ede staat (en u geen verschoningsrecht toekomt). Wel kunnen er soms disciplinaire gevolgen verbonden worden aan het niet meewerken of zwijgen.

 • 4

  Als u domicilie kiest op het kantoor van uw advocaat voorkomt u dat uw werkgever eerder op de hoogte is van ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek dan u, en ook dat uw persoonlijke gegevens in het strafdossier terechtkomen.

 • 5

  Stukken uit het strafrechtelijke onderzoek kunnen worden overgeheveld naar het – vaak parallel lopende – tuchtrechtelijke onderzoek, en andersom.

 • 6

  Nadat een strafrechtelijk onderzoek is geseponeerd, kan de ‘rechtstreeks belanghebbende’ tegen die beslissing een klacht indienen bij het Gerechtshof (art. 12 Sv). Ook in deze procedure kunnen wij u bijstaan. Hoewel veel klachten uiteindelijk ongegrond worden verklaard, wordt u als beklaagde vaak wel in raadkamer gehoord.

 • 7

  In veel gevallen hebt u recht op vergoeding van uw advocaatkosten door uw werkgever. Informeer hiernaar bij uw leidinggevende.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.