Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Sabine ten Doesschate

Partner

Functie

Partner, beëdigd in 2006

Talen

Nederlands en Engels

Opleiding

 • Rijksuniversiteit Groningen (straf- en strafprocesrecht)
 • Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (specialisatieopleiding strafrecht, postacademisch)

Nevenfuncties

 • 2022 - heden vicevoorzitter Criminal Law Committee, International Bar Association (IBA)
 • 2021 - heden secretaris Raad van Toezicht Stichting Hyperbaar Geneeskundig Centrum Rijswijk (HGC)
 • 2008 - 2016 lid Commissie van Toezicht, Penitentiaire Inrichting Achterhoek (Ooyerhoek)

Over Sabine ten Doesschate

Sabine ten Doesschate behandelt vooral fraude-, witwas-, corruptie- en economische strafzaken, waaronder milieustrafzaken. Ook heeft Sabine regelmatig ziekenhuizen bijgestaan die onderwerp van strafrechtelijk onderzoek waren, waarbij zij onder meer bezwaarprocedures tegen beslagleggingen voerde en adviseerde over het medisch beroepsgeheim. Sabine heeft daarnaast geregeld opsporingsambtenaren bijgestaan en heeft veel ervaring in het commune strafrecht, onder meer met de verdediging van verdachten van levensdelicten. In het MH17-proces voerde zij, samen met kantoorgenoot Boudewijn van Eijck, de verdediging van de enige verdachte die is vrijgesproken.

Sabine ten Doesschate has deep knowledge of EU and The Netherlands legal environment and the ability to understand the client’s perspective and current situation.

The Legal 500 - 2022

Opleiding en carrière

Sabine studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte zij tien jaar als strafrechtadvocaat in het oosten van het land. Gedurende acht jaar was zij daarnaast lid van de Commissie van Toezicht bij een Penitentiaire Inrichting, alwaar zij mede als beklagrechter fungeerde. Sabine volgde de postacademische specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Sinds september 2016 is Sabine ons team komen versterken en sinds januari 2019 is zij als partner en lid van de maatschap verbonden aan ons kantoor. Zij is werkzaam vanuit onze vestiging in Rotterdam.

Sabine is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en is vicevoorzitter van het Criminal Law Committee van de International Bar Association (IBA). Zij zit in de Raad van Toezicht van een zorginstelling, spreekt regelmatig op congressen of andere bijeenkomsten en is docent bij Lexlumen.

Sabine ten Doesschate  staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

 • Commuun strafrecht
 • Militair strafrecht
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Milieustrafrecht
 • Fiscaal strafrecht
 • Medisch strafrecht
 • Internationaal strafrecht

Mr. Ten Doesschate behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Praised by market sources for her ‘huge working capacity and deep analysis of large volumes of documents’. Sabine ten Doesschate is held in high regard for her top-tier practice advising individuals in complex matters involving fraud, money laundering and corruption among others.

Who’s Who Legal, 2023, Business Crime Defence – Corporates / Individuals

Lid van

 • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • International Bar Association (IBA)
 • (de Nederlandse afdeling van) de Women’s White Collar Defense Association (WWCDA)