Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Sophie Stevens

Advocaat-medewerker

Functie

Advocaat-medewerker, beëdigd in 2017

Talen

Nederlands en Engels

Opleiding

  • Vrije Universiteit Amsterdam (straf- en strafprocesrecht)
  • Uppsala University, Zweden (internationaal recht)
  • Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (Profileringscursus strafrecht)

Nevenfuncties

  • 2022 - heden verschillende commissies, Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
  • 2018 - 2021 commissielid en bestuurslid (waaronder vice-voorzitter), Vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden

Over Sophie Stevens

Sophie Stevens is ervaren in het verlenen van rechtsbijstand aan rechtspersonen en natuurlijke personen in financieel-economische strafzaken, in het bijzonder fraude- en milieustrafzaken. Zij adviseert ondernemingen, bestuurders, aandeelhouders en werknemers en staat hen bij in strafrechtelijke procedures. Sophie heeft zich daarnaast gespecialiseerd in cassatiezaken. Voorts legt Sophie zich toe op de behandeling van commune strafzaken, verkeers- en Opiumwetgerelateerde zaken. Daarnaast verleent zij veelvuldig rechtsbijstand in procedures met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Sophie wordt ook regelmatig benaderd voor het verlenen van rechtsbijstand aan (politie)ambtenaren.

Opleiding en carrière

In 2014 is Sophie afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met als afstudeerrichting straf(proces)recht. Na haar afstuderen is zij haar professionele loopbaan begonnen als gerechtssecretaris bij de sector strafrecht van de Rechtbank Den Haag. Aansluitend is zij als senior juridisch medewerker bij het Gerechtshof Amsterdam betrokken geweest bij de behandeling van strafzaken in hoger beroep, waarbij het accent lag op fraude en economische delicten.

Sophie is jarenlang actief geweest als commissielid en bestuurder bij de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Sophie is als auteur verbonden geweest aan het SDU commentaar op het Wetboek van Strafvordering en heeft de periodiek terugkerende actualiteitenrubriek Milieustrafrecht voor het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verzorgd. In 2022 heeft zij de profileringscursus Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut (Universiteit Utrecht) gevolgd. Sophie verzorgt regelmatig lezingen over strafrechtelijke opsporings- en handhavingstrajecten voor vertegenwoordigers van ondernemingen en hun werknemers. Zij is actief lid bij de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten staat Sophie geregistreerd als specialist strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

  • Financieel-economisch strafrecht
  • Fiscaal strafrecht
  • Internationaal strafrecht
  • Milieustrafrecht

Daarnaast staat zij geregistreerd als specialist cassatie (straf).

Sophie Stevens behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisaties.

Lid van

  • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)