Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Medisch strafrecht

Artsen, ziekenhuizen, andere zorginstellingen, verpleegkundig personeel, allen staan onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Maar ook justitie controleert de medische wereld; bij complicaties, onverwacht overlijden van een patiënt of andere onverwachte gevolgen van een medische ingreep kan een strafrechtelijk onderzoek volgen, onder leiding van de Medisch Officier van Justitie (Expertiseteam Medische Zaken). Van de betrokken medicus of andere zorgverlener kan dan worden verlangd dat zij de medische dossiers afstaan, of meewerken aan een verhoor bij de politie of de rechter. Daarbij rijzen ingewikkelde vragen van beroepsgeheimhouding en verschoningsrecht.

De consequenties van het niet verlenen van de juiste medische zorg kunnen verstrekkend zijn. Uiteraard niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de aangesproken zorgverlener en diens werkgever. Ook de gevolgen van een ontoereikende verdediging in een strafrechtelijke procedure kunnen ingrijpend zijn.

Onze specialisten hebben ruime ervaring met dit soort procedures en verlenen rechtsbijstand aan zowel individuele medici en andere zorgverleners, als aan ziekenhuizen en overige zorginstellingen.

  • 1

    Een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van de (Medisch) Officier van Justitie wordt doorgaans uitgevoerd door de politie. U dient er rekening mee te houden dat de kennis van medische zaken van de gemiddelde rechercheur ver achterblijft bij die van de onderzoekers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Om (medische) misverstanden en daaruit voortvloeiende juridische problemen te voorkomen is het raadzaam dat u zich bij het afleggen van een verklaring als getuige of als verdachte bij de politie laat bijstaan door een in medische zaken gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

  • 2

    Een strafrechtelijk onderzoek wordt vaak voorafgegaan door of loopt parallel aan een onderzoek onder leiding van de IGJ. Hoewel er in beginsel een verplichting bestaat om medewerking te verlenen aan het IGJ-onderzoek, is het van belang dat u zich realiseert dat de informatie vergaard door de IGJ in een later stadium ook bij het Openbaar Ministerie terecht kan komen. Daarom adviseren wij vaak al in een vroeg stadium van de zaak.

  • 3

    Stel dat het Openbaar Ministerie laat weten informatie van u te willen die onder het beroepsgeheim valt. Mag u die informatie dan prijsgeven? Dit is een lastige vraag. Schending van het medisch beroepsgeheim kan namelijk behalve een tuchtrechtelijk verwijt ook een strafbaar feit opleveren (overtreding van art. 272 Wetboek van Strafrecht). Daarom is het van belang om niet ‘zo maar’ te voldoen aan een vordering tot uitlevering door het Openbaar Ministerie van medische informatie of zorg- of patiëntendossiers. Ons gespecialiseerde team adviseert geregeld in dit soort complexe kwesties.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.