Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Annotatie over het (afgeleid) verschoningsrecht

In editie 2023-2 van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een annotatie gepubliceerd van Lidewij Bergsma over het (afgeleid) verschoningsrecht.

In deze zaak vordert het OM ten behoeve van onderzoek dat het OM wenst uit te laten voeren door een forensisch deskundige van het NFI naar ‘brongegevens’, het medisch dossier bij een ziekenhuis. De Hoge Raad ziet zich voor de vraag gesteld of er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden die doorbreking van het (afgeleid) verschoningsrecht rechtvaardigen en beantwoordt deze vraag, in tegenstelling tot de A-G, bevestigend.

Hieronder de link naar de volledige annotatie!

Annotatie bij HR 4 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1324