Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Nils Gonzalez Bos

Partner

Functie

Partner, beëdigd in 2016

Talen

Nederlands, Engels en Spaans.

Opleiding

  • Tilburg University (straf- en strafprocesrecht)

Nevenfuncties

  • 2022 - heden rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Oost-Brabant

Over Nils Gonzalez Bos

Nils staat veelal individuen en ondernemingen bij die worden onderzocht door (bijzondere) opsporingsdiensten zoals de FIOD, NVWA of ILT. Dit betreffen onderzoeken naar aanleiding van een vermoeden van fraude of corruptie dan wel het niet-naleven van sanctie- en/of milieuregelgeving. Op deze gebieden van het strafrecht geeft Nils ook advies over criminal risks en compliance.

Verder verleent Nils als lid van de advocatenpoule van de Nationale Politie regelmatig bijstand aan opsporingsambtenaren die met het strafrecht in aanraking komen.

Nils is tevens werkzaam als cassatieadvocaat op alle gebieden van het strafrecht.

Opleiding en carrière

Nils studeerde cum laude af in het straf- en strafprocesrecht aan Tilburg University. Naast zijn studie was hij werkzaam als rechercheur bij de politie, waar hij veel strafrechtelijke onderzoeken heeft verricht. Na zijn afstuderen werkte Nils één jaar bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. In 2016 is Nils zijn carrière in de advocatuur begonnen op de Haagse vestiging van ons kantoor. Nadien is hij onder meer werkzaam geweest bij Houthoff. In 2023 is hij teruggekeerd naar ons kantoor, waar hij per 1 september 2023 partner is.

In 2022 is Nils tevens benoemd als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Oost-Brabant.

Nils Gonzalez Bos staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

  • Financieel-economisch strafrecht
  • Milieustrafrecht
  • Arbeidsomstandighedenstrafrecht
  • Commuun strafrecht (waaronder corruptie- en witwaszaken)
  • Fiscaal strafrecht

Nils behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Lid van

  • European Criminal Bar Association (ECBA)
  • Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)