Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Ontneming en strafrechtelijk financieel onderzoek

Bij een lucratief strafbaar feit kan de rechter naast een veroordeling ook – op vordering van het Openbaar Ministerie – een ontnemingmaatregel opleggen. Het onrechtmatig verkregen financiële voordeel wordt dan ontnomen.

Het voordeel kan op verschillende manieren worden berekend, concreet per delict of, meer abstract, over een bepaalde periode. Onderzoek naar het (vermeend) illegaal vergaarde vermogen vindt plaats in het kader van een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO), dat parallel loopt aan het onderzoek in de strafzaak.

Het gaat hier om specialistische materie die niet alleen inzicht vergt in het recht, maar ook in financiële zaken. Bij ons werken advocaten die dit vak tot in de puntjes beheersen. Zij verlenen rechtsbijstand als u een ontnemingsvordering wilt betwisten.

Met succes hebben onze specialisten – vaak samenwerkend met forensische accountants – tegenberekeningen uitgevoerd en aangetoond dat er minder of geen voordeel is geweest. Uiteraard kennen wij de meest recente rechtspraak omtrent de kosten die in aftrek kunnen worden gebracht en de mogelijkheden om het ontnemingsbedrag te matigen.

  • 1

    In ontnemingszaken legt het Openbaar Ministerie vaak en veel beslag. Ook op goederen van anderen dan de verdachte of veroordeelde kan beslag worden gelegd.

  • 2

    De behandeling van een ontnemingsvordering vindt plaats in een aparte procedure, die formeel losstaat van de strafzaak zelf. Daardoor wordt voorkomen dat de strafzaak vertraging oploopt als veel onderzoek nodig is om de omvang van het voordeel te bepalen.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.