Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Caroline de Sitter

Partner

Functie

Partner, beëdigd in 2005

Talen

Nederlands en Engels

Opleiding

 • Universiteit Leiden (straf- en strafprocesrecht, civiel recht)
 • Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (specialisatieopleiding strafrecht, postacademisch)

Nevenfuncties

 • 2016 - 2022 dagelijks bestuur van Sjöcrona · van Stigt
 • 2007 - 2008 voorzitter van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
 • 2006 - 2007 secretaris van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden

Over Caroline de Sitter

Caroline behandelt met name complexe beroepsgerelateerde strafzaken, oftewel strafrechtelijke kwesties die samenhangen met de uitoefening van een beroep of bedrijf. Hieronder vallen bijvoorbeeld arbeidsongevallen, omkopings- en fraudekwesties en rechtsbijstandsverlening aan geheimhoudingsplichtigen (zoals medische instellingen, artsen, advocaten en notarissen). Caroline heeft ook veel ervaring in het verlenen van rechtsbijstand aan (bijzondere) opsporingsambtenaren die met het strafrecht in aanraking komen.

Opleiding en carrière

Caroline studeerde civiel- en straf(proces)recht aan de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen in 2004 was zij een jaar als docent aan de afdeling straf- en strafprocesrecht van die universiteit verbonden. In september 2005 trad zij in dienst bij Sjöcrona · van Stigt. In 2012 voltooide Caroline de postacademische specialisatieopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Naast haar advocatenpraktijk verzorgde Caroline enkele jaren de cursus ‘actualiteiten straf(proces)recht’ in het kader van de permanente opleiding van Haagse advocaten. Zij doceerde daarnaast strafprocesrecht in de landelijke beroepsopleiding voor advocaten. Ook gaf zij postacademisch onderwijs over uitlevering/overlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

Caroline is partner en toegetreden tot de maatschap per januari 2014.

Caroline staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

 • Uit- en overleveringszaken
 • Militair strafrecht
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Milieustrafrecht
 • Fiscaal strafrecht
 • Medisch strafrecht
 • Internationaal strafrecht

Caroline behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Lid van

 • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • European Criminal Bar Association (ECBA)