Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Uitlevering / Overlevering

Nederland arresteert regelmatig personen op verzoek van buitenlandse gerechtelijke autoriteiten. Dat kunnen personen zijn die zich proberen te onttrekken aan hun berechting, of veroordeelden die hun straf nog moet uitzitten (en zich niet melden, of zijn ontsnapt).

Het overdragen van personen door het ene land aan het andere (met als doel: berechting of tenuitvoerlegging van straf) wordt ‘uitlevering’ genoemd.

Bij overdracht van personen door en aan landen binnen de Europese Unie – op basis van een European Arrest Warrant, een Europees Arrestatiebevel – wordt van ‘overlevering’ gesproken. De overleveringsprocedure is eenvoudiger en verloopt sneller dan de uitleveringsprocedure.

Onze advocaten hebben veel van dit soort zaken behandeld en hebben praktische en wetenschappelijke kennis van deze complexe materie.

 • 1

  Uitlevering door Nederland is slechts mogelijk als Nederland door een uitleveringsverdrag is verbonden met de Staat die de uitlevering wenst.

 • 2

  Binnen de Europese Unie geschiedt de ‘overlevering’ op basis van een Europees Arrestatiebevel (EAB).

 • 3

  Ook Nederlanders kunnen door Nederland worden uitgeleverd of overgeleverd.

 • 4

  Stem nooit in met een ‘verkorte procedure’ zonder eerst een gespecialiseerd advocaat te raadplegen!

 • 5

  Tegen de beslissingen van een rechtbank over de toelaatbaarheid van de ‘uitlevering’ kan alleen bij de Hoge Raad wordt geklaagd (cassatie).

 • 6

  Beroep staat niet open tegen de beslissing tot ‘overlevering‘.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.