Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Economische delicten

De Wet op de economische delicten (WED) merkt tal van overtredingen van voorschriften uit andere wetten aan als economisch delict.

Deze overtredingen kunnen volgens de eigen systematiek van de WED worden gekwalificeerd als strafbaar feit. Het betreft bijvoorbeeld voorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet milieubeheer en de Warenwet. Let op: dit is slechts een fractie van de wetten waarin economische delicten zijn te vinden. Op grond van de artikelen 1 en 1a van de WED kwalificeren veel andere overtredingen eveneens als economisch delict. Hierin onderscheidt het economisch strafrecht zich van het commune strafrecht: strafbaarstellingen volgen niet uit het Wetboek van Strafrecht, maar uit een complex samenstel van gelaagde wet- en regelgeving.

Wij zijn zeer ervaren in de bijstand van personen en bedrijven die worden verdacht van een economisch delict. Dagelijks hebben onze specialisten te maken met de bijzondere materiële- en formele aspecten van het economisch strafrecht. Niet alleen gedurende een strafrechtelijk onderzoek, maar ook daarvoor: ter voorkoming daarvan.

 • 1

  Onderzoeken naar economische delicten kunnen worden uitgevoerd door verschillende instanties. Niet alleen de Politie, ook inspecteurs van bijvoorbeeld de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of regionale omgevingsdiensten onderzoeken economische delicten. En zo nog vele andere instanties.

 • 2

  Inspecteurs van deze instanties dragen vaak twee petten. Zij mogen bij bedrijven naleving van wet- en regelgeving controleren. Maar ze mogen bij een vermoede schending daarvan ook strafrechtelijk onderzoek doen, ze zijn dan geen ‘toezichthouder’ meer maar opsporingsambtenaar. Afhankelijk van die hoedanigheid heeft de onderzochte werkgever meer of juist minder rechten. Wees daarop bedacht! Vraag de inspecteur die ‘voor een gesprek’ langskomt daarom altijd wat het doel is: controle of opsporing.

 • 3

  De handhaving van economische delicten kan ingrijpend zijn: inspecteurs hebben vergaande opsporingsbevoegdheden. Afhankelijk van het doel van hun bezoek (toezicht of opsporing) verschilt echter de verplichting tot medewerking. Raadpleeg daarom altijd een advocaat voordat welke medewerking dan ook wordt verleend. Blijf rustig, schakel zo spoedig mogelijk een advocaat in en wacht met het afleggen van welke verklaring dan ook tot nadat u met uw advocaat hebt kunnen overleggen. Geef geen vrijwillige toestemming voor het beslag leggen op welk voorwerp of document dan ook.

 • 4

  Onze advocaten zijn 24 uur per dag bereikbaar en kunnen gelet op hun ruime ervaring en netwerk snel schakelen met inspecteurs en Openbaar Ministerie. Bel ons bij twijfel zo snel mogelijk: wij komen naar u toe!

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.