Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Fiscaal strafrecht

Belastingrecht is gecompliceerd. Meningsverschillen met de Belastingdienst over de juistheid van de aangifte zijn eerder regel dan uitzondering. Wanneer de Belastingdienst meent dat ‘opzettelijk’ een onjuiste aangifte is gedaan of te weinig belasting is betaald, kan het fiscale geschil strafrechtelijk worden afgehandeld. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) verricht dan het strafrechtelijke onderzoek.

In fiscale strafzaken hebben Openbaar Ministerie, FIOD en de rechter-commissaris ruime en ingrijpende onderzoeksbevoegdheden tot bijvoorbeeld het betreden en doorzoeken van woningen, kantoren en bedrijven, het in beslag nemen of vorderen van inzage in stukken en het tappen van telefoon- en e-mailverkeer.

Uiteindelijk kan de zaak voor de strafrechter komen. Hoewel onder omstandigheden buitengerechtelijke afdoening tot de mogelijkheden behoort, is er een tendens om daders van fiscale strafzaken te laten voorkomen en zwaar te straffen. Niet alleen geldboetes kunnen worden opgelegd maar ook vrijheidsstraffen, zelfs voor mensen die nog nooit eerder met justitie in aanraking zijn geweest.

Onze advocaten hebben al veel cliënten succesvol bijgestaan in fiscale strafzaken (inclusief Douanezaken). Wij werken dan vaak nauw samen met de fiscale adviseurs van de cliënt.

  • 1

    Een bezoek van de FIOD komt altijd onverwacht en ongelegen; de FIOD heeft het echter nauwkeurig voorbereid. Onderschat de ernst van de situatie nooit.

  • 2

    Blijf bij zo’n bezoek rustig, schakel zo spoedig mogelijk een advocaat in en wacht met het afleggen van welke verklaring dan ook tot u met uw advocaat hebt kunnen overleggen. Geef geen vrijwillige toestemming tot het beslag leggen op welk voorwerp of document dan ook.

  • 3

    Bij fiscale delicten is er bijna altijd ook een verdenking van valsheid in geschrift. Op dit delict staat een hoge maximumstraf.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.