Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Milieustrafrecht

De regels op het gebied van milieu worden steeds verder aangescherpt. De overheid houdt streng toezicht. Overtreding van vergunningsvoorschriften kan leiden tot hoge boetes, of zelfs tot het stilleggen van de onderneming.

Het milieustrafrecht is een uiterst specialistisch rechtsgebied. Veel Nederlandse milieuregelgeving is gebaseerd op Europese Richtlijnen en Verordeningen die worden uitgewerkt in nationale wetten, besluiten, beleidsplannen en vergunningen.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met deze zogeheten ‘gelaagde’ regelgeving. Zij verlenen op dit terrein al jarenlang bijstand aan multinationals, provincies, gemeenten en toonaangevende bedrijven in de afval-, transport- en bouwsector. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken die betrekking hebben op de Wet milieubeheer en daaraan gerelateerde regelgeving (zoals de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (‘EVOA’)). De bijstand kan bestaan in het optreden als advocaat in een strafzaak, maar ook in het verrichten van audits en het adviseren over het milieubeleid van ondernemingen die nog niet met het strafrecht in aanraking zijn geweest en dat ook graag zo willen houden.

 • 1

  Veel milieustrafzaken vloeien voort uit bestuursrechtelijke controles. Het is dus belangrijk om te realiseren dat de gegevens die door een onderneming of werknemer aan de toezichthouder worden verstrekt, later in een strafrechtelijke procedure tegen hen kunnen worden gebruikt.

 • 2

  Het onderscheid tussen bestuursrechtelijk toezicht en strafrechtelijke handhaving is vaak moeilijk te maken. Veel toezichthouders zijn namelijk ook opsporingsambtenaar. Zij kunnen daarom opeens met een andere pet op tegenover u staan. Wees daarop bedacht als u contact met hen heeft.

 • 3

  Onderschat nooit de ernst van overtredingen. Overtredingen die u misschien zelf minimaal vindt, kunnen leiden tot hoge boetes. Iedere overtreding komt bovendien terecht in het justitiële dossier van uw bedrijf. Dat kan in de toekomst problemen opleveren bij het aanvragen van vergunningen, verklaringen omtrent het gedrag e.d..

 • 4

  Milieustrafrecht is strafrecht. Kennis van het milieurecht is niet voldoende om een strafrechtelijke procedure tot een goed einde te brengen; daarvoor is een advocaat nodig die op beide rechtsgebieden thuis is. Bij ons vindt u die.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.