Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Annotatie in TvSO 2023-3

Editie 2023-3 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming is verschenen!

In deze editie is een annotatie gepubliceerd van Floris Dudok van Heel: “De samenloop van overtreding van de artikelen 32 Arbowet en 307/308 Sr: niet meer- maar ééndaads!” In deze annotatie bij een arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch wordt kritisch gekeken naar het cumulatief ten laste leggen van overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld.

Verder verzorgde Lidewij Bergsma voor deze editie wederom de actualiteitenrubriek Milieustrafrecht.

  • Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE: 2023:2110

    Download pdf