Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Marlies van Strien

Partner

Functie

Partner, beëdigd in 1988

Talen

Nederlands, Engels, Frans en Duits

Opleiding

  • Erasmus Universiteit Rotterdam (strafrecht)

Nevenfuncties

  • 2008 - 2019 redacteur, Sdu Commentaar Strafrecht en Strafprocesrecht
  • 2003 - 2011 lid Raad van Toezicht Den Haag, tevens portefeuillehouder strafrecht
  • 1996 - 2000 lid Commissie van Toezicht, TBS kliniek de Kijvelanden

Over Marlies van Strien

Marlies van Strien houdt zich vooral bezig met economisch strafrecht, met de nadruk op milieustrafrecht, kwesties van strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en zaken die ongevallen op en/of werken aan het spoor betreffen. Zij adviseert in dit verband diverse (middel)grote ondernemingen en ook overheidsdiensten. Daarnaast verleent zij als lid van de advocatenpoule van de Nationale Politie al vele jaren bijstand aan politieambtenaren bij onderzoeken rondom schietincidenten of toepassing van de geweldsinstructie en stond zij diverse advocaten en notarissen bij in tuchtrechtelijke en strafzaken.

Opleiding en carrière

Marlies was in 1992 een van de oprichters van ons kantoor. Zij is sinds 1994 partner en lid van de maatschap en oefent de praktijk uit vanuit onze vestiging in Den Haag. In de periode 2003-2011 was zij lid en portefeuillehouder Strafrecht van de toenmalige Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in Den Haag en voorzitter van de Haagse Adviescommissie Strafrecht. Marlies studeerde Strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen werkte zij bij Holla Advocaten en vervolgens bij Dutilh van der Hoeven & Slager, thans Nauta Dutilh. Marlies heeft jarenlang strafprocesrecht in de beroepsopleiding voor advocaten gedoceerd en was lid van de redactie van het Sdu Commentaar Strafrecht en Strafprocesrecht en lid van de Commissie van Toezicht van TBS kliniek de Kijvelanden. Zij trad regelmatig op als spreker bij seminars en (internationale) congressen, was gastdocent op de Erasmus Universiteit Rotterdam en verzorgt bij diverse bedrijven presentaties betreffende strafrechtelijke aansprakelijkheid bij (grote) incidenten.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten staat Marlies geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

  • Financieel-economisch strafrecht
  • Milieustrafrecht

Marlies behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Lid van

  • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)