Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Linda van der Hut

Advocaat-medewerker

Functie

Advocaat-medewerker, beëdigd in 2010

Talen

Nederlands en Engels

Opleiding

  • Universiteit Leiden (straf- en strafprocesrecht)

Nevenfuncties

  • 2020 - heden lid Commissie Toevoegingen, Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken
  • 2018 - heden redactielid Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
  • 2015 - 2018 vaste medewerker Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Over Linda van der Hut

Linda van der Hut behandelt grotere economische en commune strafzaken, met de nadruk op fraudezaken, milieustrafrecht, Wwft, (dodelijke) arbeidsongevallen en zaken waarbij notarissen, advocaten en medische instellingen betrokken zijn. Als lid van de advocatenpoule van de Nationale Politie heeft Linda voorts veel ervaring met het verlenen van rechtsbijstand aan opsporingsambtenaren die met het strafrecht in aanraking komen. Linda is tevens gespecialiseerd in klachtprocedures tegen een beslissing tot niet-vervolging ex art. 12 van het Wetboek van Strafvordering (zowel aan de zijde van de beklaagde als die van de klager) en verschillende bijzondere raadkamerprocedures, zoals die tegen de inbeslagneming van stukken en gegevensdragers door het Openbaar Ministerie ex art. 552a Sv, onder meer in kwesties waarin het professionele verschoningsrecht een rol speelt. Tot besluit is Linda specialist in het behandelen van cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden.

 

Opleiding en carrière

In 2007 studeerde Linda af in het straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. Gedurende haar studie deed zij ervaring op als juridisch raadgeefster bij de Leidse rechtswinkel. Daarnaast werkte zij als gerechtssecretaris bij de strafsector van het gerechtshof Den Haag, waar zij na haar afstuderen bleef werken tot zij advocaat werd op ons kantoor.

Naast haar werk als advocaat is Linda een actief (commissie)lid van de Vereniging van Cassatiezaken in Strafzaken (VCAS) en verzorgt zij cursussen in het kader van de permanente opleiding van advocaten, de opleiding van compliance officers en postacademisch onderwijs voor advocaten. Zo schrijft zij verschillende door de Nederlandse Orde van Advocaten geaccrediteerde cursusprogramma’s over vermogensdelicten en heeft zij webinars verzorgd voor uiteenlopende instanties. Bovendien geeft zij met regelmaat lezingen voor (Ringen van) notarissen en compliance officers. Ten slotte is Linda reeds vele jaren als redacteur verbonden aan het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

Linda van der Hut staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

  • Financieel economisch strafrecht
  • Milieustrafrecht
  • Fiscaal strafrecht
  • Uit- en overleveringszaken

Daarnaast staat zij geregistreerd als specialist Cassatie (straf).

Linda behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisaties.

Lid van

  • Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)
  • Haagse Vereniging van Strafrechtadvocaten (HVSA)